Du är här: Start/Stockholm/Stockholm Väst/Vårt arbete/Bromma-Västerled Första hjälpen för alla

Första hjälpen - information i mötesplats Kupan

Första hjälpen kurs övning på kupan
Skicka till:

Vad gör du om någon sätter i halsen? Blir medvetslös eller skär sig illa? Första hjälpen för alla är enkla och livräddande metoder. De är särskilt framtagna för att personer i alla delar av samhället ska kunna hjälpa en sjuk eller skadad medmänniska.

Efter avslutad informationsträff har deltagarna praktisk kunskap om första hjälpen, högre självförtroende och vilja att hjälpa andra i nödsituationer.

Informationsmöten kl. 18 - 20

Torsdag 13 februari 2020

Måndag 2 mars 2020

Måndag 20 april 2020

Vill du delta på ett möte - skicka din anmälan till vår mejladress krets.bromma-vasterled@recross.se eller ring till Kupan 08 87 40 86 

Syfte och mål

Syftet med Första hjälpen för alla är att fler människor ska kunna rädda liv. Första hjälpen är livräddande kunskap och en medmänsklig handling. Första hjälpen för alla är speciellt utformad för att hjälpa andra att lära sig första hjälpen på ett så enkelt sätt som möjligt.

I Första hjälpen för alla strävar vi efter att öka deltagarnas självförtroende samt viljan att hjälpa andra med första hjälpen.

Upplägg

Utbildade informatörer planerar och genomför korta informationstillfällen på max två timmar som bygger på enkla metoder för att lära deltagarna grunderna i första hjälpen på ett enkelt sätt.
Varje tillfälle sätts ihop efter deltagarnas behov utifrån enkla första hjälpen-åtgärder för att hjälpa någon som:

o Blöder kraftigt
o Har bränt sig
o Har satt i halsen
o Har brutit ett ben
o Har skadat huvudet
o Har stukat foten
o Är medvetslös men andas
o Är medvetslös och inte andas
o Är medvetslös och inte andas
o Som är nedkyld
o Har bröstsmärtor (hjärtinfarkt)
o Har fått stroke
o Har kramper
o Har diabetes och mår dåligt
o Har ett astmaanfall
o Har fått en allvarlig allergisk reaktion o Har ätit eller druckit något farligt

Behovet från gruppen som ska få information om första hjälpen, kan styra vilka färdigheter som informatörerna går igenom. Men varje informationstillfälle bör innehålla max 2-3 färdigheter per gång.

Grupperna kan bestå av 5 -7 deltagare eftersom det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för informatörerna att visa och instruera samt att deltagarna hinner öva på de olika färdigheterna.

Denna Websida redigerades senast den 14 dec 2019. Synpunkter lämnas till Finn via vår mejladress krets.bromma-vasterled@redcross.se