Du är här: Start/Stockholm/Stockholm Väst/Vårt arbete/Bromma-Västerled - Kris och Beredskap

Kris och Beredskap

Kris- och medmänskligt stöd. Bilden fri att använda inom Röda Korset. Medmänskligt stöd vid kriser är viktigt
Skicka till:

Vår krets Bromma-Västerled ingår i RödaKorset nätverk för kris och beredskap. 

Kretsen ska ha en Beredskapsplan som visar hur man kan och bör agera vid kriser. Aktuella uppgifter om kretsens resurser i form av materiel och kunniga personer ska anges i planen. Beredskapsplanen ska också innehålla uppgifter om hur man kan nå frivilliga vid kriser. Kretsansvariga ska hålla listorna aktuella.

Ansvariga i vår krets är Per Gillström (073 318 44 80) och Finn Löfquist (073 755 81 62)

Vill du komma i kontakt med ansvariga för kris och beredskap kan du också mejla till kretsen på: krets.bromma-vasterled@redcross.se

Informationsträffar i "Första hjälpen för alla"

Kommande träffar 2019:

måndag 13 maj kl. 18 - 20

måndag 9 september kl. 18 - 20

måndag 14 oktober kl. 18 - 20

måndag 4 november kl. 18 - 20

Beroende på intresse kan nya tider komma att erbjudas. Kontakta oss på vår mejl för anmälan och ytterligare information. Mejladressen enligt ovan.

Lokal: Mötesplats Kupan, Blackebergsvägen 116, 168 51 Bromma - ligger invid T-banestation Islandstorget

Denna Webbsida uppdaterades den 7 maj 2019 av Webbmästaren Finn. Har du synpunkter på innehållet kan du mejla till kretsen enligt adress här ovan.

Syfte och mål

Syftet med Första hjälpen för alla är att fler människor ska kunna rädda liv. Första hjälpen är livräddande kunskap och en medmänsklig handling. Första hjälpen för alla är speciellt utformad för att hjälpa andra att lära sig första hjälpen på ett så enkelt sätt som möjligt.

I Första hjälpen för alla strävar vi efter att öka deltagarnas självförtroende samt viljan att hjälpa andra med första hjälpen.

Upplägg

Utbildade informatörer planerar och genomför korta informationstillfällen på max två timmar som bygger på enkla metoder för att lära deltagarna grunderna i första hjälpen på ett enkelt sätt.
Varje tillfälle sätts ihop efter deltagarnas behov utifrån enkla första hjälpen-åtgärder för att hjälpa någon som:

o Blöder kraftigt
o Har bränt sig
o Har satt i halsen
o Har brutit ett ben
o Har skadat huvudet
o Har stukat foten
o Är medvetslös men andas
o Är medvetslös och inte andas
o Är medvetslös och inte andas
o Som är nedkyld
o Har bröstsmärtor (hjärtinfarkt)
o Har fått stroke
o Har kramper
o Har diabetes och mår dåligt
o Har ett astmaanfall
o Har fått en allvarlig allergisk reaktion o Har ätit eller druckit något farligt

Behovet från gruppen som ska få information om första hjälpen, kan styra vilka färdigheter som informatörerna går igenom. Men varje informationstillfälle bör innehålla max 2-3 färdigheter per gång.

Grupperna kan bestå av 5 -7 deltagare eftersom det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för informatörerna att visa och instruera samt att deltagarna hinner öva på de olika färdigheterna.