Du är här: Start/Stockholm/Stockholm Väst/Vårt arbete/Bromma-Västerleds medlemsmöten

Bromma-Västerleds medlemsmöten

Ordförande Maud överlämnar diplom till orkesterledare Jan Slottenäs
Skicka till:

KRETSSTÄMMA 25 FEBRUARI 2020

Här nedan hittar du handlingar till kretsstämman (klicka på länken):

Kallelse till Kretsstämma och Bilaga till punkt 16 i dagordningen

Verksamhetsberättelse 2019

Handlingsplan för 2020

Protokoll från kretsstämman 25 februari 2020

TIDIGARE MÖTEN

PROTOKOLL - Kretsstämma 27 februari 2019

Klicka på länken här nedan om du vill läsa protokollet från kretsstämman:

Protokoll kretsstämman 2019

MEDLEMSMÖTE 11 oktober 2018 MED TEMA KRIS OCH BEREDSKAP OCH HÅLLBARHET

Till mötet hade Anders Forsberg, rådgivare nationell beredskap på Röda Korset, inbjudits som föredragande. 18 personer deltog i medlemsmötet som inleddes med smörgås lättöl och vatten samt kaffe, citronkaka med grädde och bär. De goda egentillverkade smörgåsarna och den goda kakan hade Ulla Wiberg, Ulla Westman och Therese Lövgren ordnat.

"Att samhället kan drabbas av kriser är nog många medvetna om men varför behöver vi förbereda oss för krig? Ända sedan Röda Korset och Genèvekonventionerna blev till har Röda Korset på olika sätt förberett sig för, och arbetat med, att bistå människor som drabbats av kris och konflikt. Henry Dunant, Röda Korsets grundare och initiativtagare till konventionerna, insåg nämligen att om hjälpen till krigets offer skulle bli effektiv, måste den förberedas redan i fredstid.

I Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll fastslås det juridiska ramverk som möjliggör för nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar, som Svenska Röda Korset, att bistå i det humanitära arbetet under väpnade konflikter. Oavsett om kriget känns avlägset eller nära ska Röda Korset vara berett att hjälpa till om det skulle bryta ut.

Jämfört med andra organisationer har Röda Korset en särställning, just utifrån att vi i Genèvekonventionerna pekas ut som särskilt ansvariga för stöd vid krig. Bland annat ska Röda Korset genomföra insatser för att erbjuda humanitärt bistånd till civilbefolkningen och andra skyddade personer under en väpnad konflikt, och ska, tillsammans med statliga myndigheter omhänderta, evakuera och vårda sårade och sjuka. Röda Korset har även en särskild roll inom efterforskning av saknade personer och i att försöka återupprätta kontakt mellan och bidra till återförening av anhöriga som har förlorat kontakten till följd av en konflikt. Vi ska även sprida kunskap om och säkerställa respekt för den internationella humanitära rätten och de skyddsemblem som finns för att signalera skydd under krig dvs. symbolerna det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen. Reglerna är också tydliga med att staterna runt om i världen ska stötta och underlätta Röda Korsets arbete. Och om kriget drabbar ska t.ex. även humanitär hjälppersonal respekteras och skyddas.

Vid sidan av bestämmelserna i folkrätten, så utpekar även svensk författning att Svenska Röda Korset har särskilt ansvar vid väpnad konflikt. Bl.a. ska vi driva nationella upplysningsbyrån, som hanterar information om personer som har frihetsberövats (såsom krigsfångar), och vi har även ett specifikt ansvar i förhållande till identifiering av barn som evakuerats från eller tas emot i Sverige.

Svenska Röda Korset är även en av arton frivilliga försvarsorganisationer, med syfte att främja totalförsvaret och stötta samhället inför och under kris och krig.

För att Röda Korset ska kunna agera vid de allra mest allvarliga händelser, såsom vid väpnad konflikt, krävs att vi är förberedda i vardagen och kan erbjuda skydd även vid olyckor och samhällskriser.

Vårt lokala kretsarbete med Kris och beredskap

Finn Löfquist berättade om att han själv och Per Gillström (som är styrelsens kris-och beredskapsansvarige representant) arbetat fram ett utkast till en beredskapsplan för Bromma-Västerledskretsen. Man har även deltagit i möten och inlett samarbete med Bromma Stadsdelsförvaltnings Kris- och beredskaps grupp.

Insamlandet av namn på personer som vill ingå i en Kris-och beredskapsgrupp pågår och ett tiotal personer har anmält sig genom upprop i samband med medlemsutskick och erbjudande om att delta i "Första hjälpen för alla". En svårighet blir att upprätthålla intresset hos deltagarna. Man diskuterar att genomföra återkommande övningar.

Denna Webbsida uppdaterades den 16 mars 2020 av Webbmästaren Finn. Har du synpunkter på innehållet kan du mejla till kretsen enligt adress här ovan.