Du är här: Start/Stockholm/Stockholm Väst/Vårt arbete/Spånga Rödakorskrets insamlingar

Spånga Rödakorskrets insamlingar

Skicka till:

Röda Korset har fasta insamlingsperioder med bössinsamlingar. Insamlade pengar går till:

  • Insamling till krigs- och katastrofdrabbade områden
  • Höstinsamling till förmån för social verksamhet i Sverige
  • Julinsamling för att bryta människors ensamhet
  • Röda Korsets katastrofreserv

Vid naturkatastrofer gör vi akuta insamlingar och vi deltar även i insamlingen Världens barn.

 

Förutom de stora insamlingskampanjerna har vi bössor i flera butiker i Spånga och bidrag kan gärna sättas in på plusgiro 357 37-6.