Du är här: Start/Stockholm/Stockholm Väst/Vårt arbete/Spånga Rödakorskrets läxhjälp i Rinkeby

Läxhjälp i Rinkeby

Läxhjälp i Rinkeby bibliotek
Skicka till:

Röda Korset ger gratis läxhjälp i Rinkeby på måndagar och tisdagar mellan klockan 17.00 och 18.45.

Kom med och hjälp till med läxor i Rinkeby! Det är roligt, spännande och givande att vara läxhjälpare. Ingen gång är den andra lik och man lär sig något varje gång. Vi möter människor från olika kulturer, från sex år och uppåt.

Stort behov

Behovet av läxhjälp i Rinkeby är mycket stort. Vi har mellan 40 och 100 besökare. Vi behöver vara fler hjälpare, så du är varmt välkommen att delta i vår verksamhet. Din insats är mycket viktig.

Många av våra besökare är ambitiösa, andra är mer otåliga men alla vill så gärna klara av skolan. De har tyvärr ofta bristande kunskaper i svenska, vilket påverkar alla ämnen och behöver mycket stöd för att klara skolan. Många har svårt att få hjälp hemma men tillsammans kan vi hjälpa dessa begåvade och generösa människor som vårt samhälle kommer att ha stor nytta av om vi ger dem det stöd de behöver.

Alla ämnen och nivåer

Vi ger hjälp i alla ämnen. På en kväll kan man få hjälpa till med exempelvis multiplikationstabellen, svenska älvar och högläsning eller uppsatsskrivning, fotosyntesen och franska revolutionen. Till oss kommer besökare som går på låg-, mellan-, högstadiet och gymnasiet. Vi har även vuxna besökare som studerar svenska eller går på andra vuxenutbildningar.

Som hjälpare får man välja det man själv vill hjälpa till med. Alla vi hjälpare kompletterar varandra bra med våra olika kunskapsområden. Vi hjälpare behöver inte alltid kunna ämnet som vi hjälper till med utan tar hjälp av läroböcker som besökarna har med sig. Du behöver alltså inte kunna alla svenska älvar utantill eller komma ihåg grundskolematten. Vi är inte i lärarens ställe utan mer som en stödjande förälder. Alla passar som läxhjälpare så länge man tycker om att hjälpa människor.

Praktisk information

För de besökare som går i klass 0–6 och för dem som läser SFI är läxhjälpen i matsalen på Rinkebyskolan (ingång A3, riktad mot Rinkebystråket).

För de besökare som går i årskurs 7–9, på gymnasiet eller annan utbildning är läxhjälpen i Rinkeby bibliotek.

Tiderna på båda platserna är kl. 17-18.45 på måndagar och tisdagar, med en samling för läxhjälparna efteråt.

Du som läxhjälpare anmäler dig till ett eller flera datum. Du väljer själv vilken av lokalerna du vill hjälpa till i på plats i Rinkeby. Lokalerna ligger nära varandra, endast över gatan, så det går även att vid behov gå emellan skolan och biblioteket.

Kontakta oss

Om du är intresserad av att delta i vår läxhjälpsverksamhet, anmäl dig på följande webbadress:

http://frivillig.redcross.se/gui/index.aspx?jobid=817

Vi finns även på Facebook där vi fortlöpande skriver aktuell information. Ni får gärna gilla oss där:

https://www.facebook.com/RinkebyLaxhjalp/

Har du några frågor så tveka inte att höra av dig till oss. Mejla våra samordnare på följande mejladress:

laxhjalpen@spangaredcross.se

Tack för ditt intresse!
Samordnarna, läxhjälpen i Rinkeby