Du är här: Start/Stockholm/Stockholm Väst/Vårt arbete/Spånga Rödakorskrets läxhjälp i Rinkeby/Personlig integritet

Personlig integritet

Skicka till:

Behandling av personuppgifter hos Svenska Röda Korset

När du engagerar dig i Svenska Röda Korset, blir medlem eller ger en gåva behöver du vanligtvis lämna dina personuppgifter. Du har alltid rätt att få information om hur vi behandlar dessa personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Du kan läsa mer om hur Svenska Röda Korset behandlar personuppgifter som du lämnar på vår webbplats eller via någon av våra kanaler på följande adress.

https://www.redcross.se/om-oss/personligintegritet/

Behandling av personuppgifter i den lokala verksamheten

För att kunna administrera ditt frivilliguppdrag behöver vi i vår lokala verksamhet behandla dina personuppgifter. Den rättsliga grunden som vi tillämpar för att behandla dina personuppgifter är så kallad intresseavvägning (berättigat intresse). Det innebär att vi har gjort en avvägning mellan ditt intresse att skydda dina personuppgifter mot vårt intresse av att kunna kontakta dig i syfte att informera om verksamheten och för att administrera ditt frivilliguppdrag. Där har vi kommit fram till att vårt intresse av sådan behandling väger tyngre.

Vi använder för närvarande personuppgiftsbiträdet Google för e-posthantering där meddelanden mellan dig och oss lagras.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadressen laxhjalpen@spangaredcross.se. Du når vårt dataskyddsombud på e-postadressen laxhjalpen@spangaredcross.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.