Du är här: Start/Stockholm/Stockholm Väst/Vårt arbete/Spånga Rödakorskrets läxhjälp i Rinkeby/Råd till läxhjälpare

Råd till läxhjälpare

Skicka till:

Inför

 • Anmäl dig i förväg genom att fylla i närvaroschemat som vi använder. Adressen till schemat mejlar vi till dig.
 • Ta gärna med pennor och suddgummin som besökarna kan låna. Vi har även lånemateriel som exempelvis, pennor, suddgummin, linjaler och pennvässare.
 • Vi använder Röda korsets namnskyltar.

Mottagande

 • Alla, både besökare och läxhjälpare ska känna sig välkomna och uppmärksammas.
 • Hänvisa nya besökare till mottagningen och kölistan.
 • Be besökaren presentera sig och skriv upp förnamn, skola, årskurs och ämne hen vill ha hjälp med.

Din roll

 • Tänk på att din roll som läxhjälpare inte är lärarens. Du är snarare i en förälders eller medmänniskas ställe som delar med dig av din tid och din kunskap.
 • Gör inte läxan åt besökaren även om hen insisterar.
 • Huvudsaken är att arbetet fortskrider. Ett färdigt arbete kan man vara stolt över och väcker lust till mera.
 • När du hjälper någon, var generös med din kunskap t.ex. hur ord stavas.
 • Många har svårigheter med svenska språket, vilket kan vara ett problem i alla ämnen, även om de har ganska lätt för ämnet i sig. De kan ha svårt att förstå själva uppgiften. I bästa fall räcker det att förklara vad uppgiften innebär.
 • Om du känner dig osäker så ta kontakt med oss samordnare så kan vi hitta någon hjälpare vars kunskapsområde passar bättre till uppgiften.

Att lära ut

 • Om besökaren ska skriva en text och tycker det är svårt så hjälp till att prata fram texten. Det kan även vara underlättande att göra en punktlista eller en tankekarta.
 • I matematik är det viktigt att låta besökaren förstå metoden innan hen ger sig på själva lösningen. De fyra räknesätten för heltal mellan 0 och 20 samt multiplikationstabellen bör besökaren lära sig utantill.
 • I bland kommer besökare som inte har med sig några uppgifter men som ändå signalerar att de vill vara med. Ett sätt att utveckla ett samtal är att låta dem läsa en självvald artikel i en lättläst tidning som man kan diskutera tillsammans.
 • I bland kommer besökare som inte har med sig några uppgifter. De kan då läsa en självvald artikel i en lättläst tidning, som ni därefter kan diskutera tillsammans.
 • För de yngre besökare räcker det ofta att sitta med, lyssna och uppmuntra barnet, så gör de läxan på egen hand.
 • För de äldre och mer avancerade uppgifterna kan besökare och läxhjälpare hjälpas åt att hitta informationen och svaren i läroboken.
 • Ofta fungerar det att få igång en besökare och komma tillbaka senare för att se hur det går. Då kan man hjälpa någon annan under tiden.

Lugn och ro

 • I bland är vissa besökare ganska stökiga. För att alla ska kunna koncentrera sig är det viktigt att vi vuxna sätter gränser, talar om att det ska vara en lugn plats vid läxhjälpsbordet och om man inte är lugn får man gå därifrån. Försök att hålla lugnt vid bordet du sitter vid.
 • Se dig också om för att upptäcka de tysta och blyga besökarna som i bland inte vågar fråga om hjälp.

Övrigt

 • Vi avslutar läxhjälpen klockan 18.45. Vi hjälps då åt att plocka ihop, ställa i ordning stolar och städa. Vi samlas för en kort samling och går senast klockan sju.
 • Den som av någon anledning ställer upp för privat läxhjälp får göra det vid andra tider och på andra platser än på biblioteket. Då sker det inte i Röda korsets regi.
 • Gå gärna Röda korsets introduktionskurs "Att vara frivillig" som går att gå på webben på följande adress.
 http://www.redcross.se/bli-frivillig/kurser/natbaserade-kurser/