Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkömmen till Röda Korset i Strömsund

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Hammerdal: Sigrid Wagenius / 0644-10098 / 070-6957941 / wagenius@gaudiumevent.se

Ström: Björn Ramström / 070-3184720 / bjorn.rama@telia.se

Backe: Maj Britt Frölander / 0624-10336 / majbritt.frohlander@yahoo.se

Bodum: Per Åke Bölander / 0624-20474 / 0705823380 / perake.bolander@hotmail.com

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]