Du är här: Start/Tranemo/Vårt arbete/Globalprojekt Mödra- och barnhälsovård i Myanmar. Länghem – Limmareds Röda Korskrets.

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (Burma)

Hälsoupplysning i Myanmar Hälsoupplysning i Myanmar
Skicka till:

Myanmar har drabbats av många katastrofer som jordbävningar, översvämningar, jordskred, cykloner och torka. Många samhällen återhämtar sig fortfarande efter den förödelsen efter två stora cykloner, Nargis och Giri, som drabbade landet under 2008 respektive 2010. I landet finns många utmaningar, en av dem är den höga barn- och mödradödligheten. För att möta dessa behov stöder SRK utveckling av lokalbaserat hälsoarbete. Röda Korset riktar in sig på 20 byar i deltaområdet i Ayeyarwady-regionen samt i ytterligare fyra kommuner och fokuseras på nära 94 000 utsatta människor. Målet är att minska dödlighet och sjuklighet i smittsamma sjukdomar genom lokala insatser i kretsarna. Röda Korset vill också öka människor kunskaper om hälsa, hygien, vatten och sanitet. Totalt kommer 1 440 frivilliga utbildas i genomförandet av lokalbaserade hälsoinsatser. SRK ger stöd i form av pengar och teknisk expertis.

Länghem-Limmared-Dannikes Rödakorskrets har beslutat att stödja detta projekt.

Under 2015 skickade vi 3758 kronor till detta projekt.