Startsidesbild, genrebilder från Röda Korsets verksamhet

Välkommen till Röda Korset i Trelleborgs kommun

I vår kommun har vi tre kretsar. Välj vilken krets du vill komma i kontakt med, eller veta mer om, i kolumnen till höger.

 

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

 

Vill du veta mer, kontakta:

Sydkretsen Trelleborg: Håkan Ståhl 0705-541399 hakans04@gmail.com