Medlemmar

Du är varmt välkommen att bekanta dig mer med oss och vår verksamhet. I Trosa kommun har vi två kretsar, en i Trosa och en i Västerljung. 
Vi vill se fler frivilliga i vår kommun och behöver förstärkning i styrelsen både i Trosa och Västerljung.
Vi behöver dig som vill hjälpa till att skapa en bättre värld både lokalt och globalt.

 

Vi behöver dig som:

* har idéer om hur du vill vara med och stödja vårt arbete

* är intresserad av ett frivilliguppdrag

* vill vara med i styrelsen

I Trosakretsen har vi 115 rödakorsmedlemmar och plats för många, många fler.


Vill du vara med oss och hjälpa andra i nöd?

Kontakta ordförande Eva Engström på 0156-161 03 eller mailar till engstromeva649@gmail.com. Hon berättar gärna om vårt arbete i Trosakretsen. 

Kontakta gärna ordförande Lise-Lotte Jacobsson på 0156-204 35 eller mailar till liselotte.jacobsson@bredband.net om du har frågor om Västerljungkretsen.

Anhörigstöd

Vi värnar om våra äldre i kommunen och har social verksamhet på Trosagården och Ängsgården i Trosa samt Häradsgården i Vagnhärad.

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]