Ingen ska lämnas ensam i kris eller katastrof.

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer. Vi fyller gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och den hjälp en drabbad människa behöver. I Uppsala såväl som i världen finns vi på plats för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och respekten för varje människas värde.

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbar just nu människor i Sverige och resten av världen. Uppsala rödakorskrets följer utvecklingen noggrant, och vi har sedan mitten av mars 2020 arbetat aktivt med att lägga om våra verksamheter för att kunna möta de behov av hjälp som uppstått och uppstår till följd av smittspridningen.

Samverkan mot Covid-19

Civilsamhället och Uppsala kommun samverkar för att minska risker för smittspridning, minska utsattheten för riskgrupper och minska oro orsakad av coronaviruset. Röda Korset samordnar frivilliginsatser som görs av olika organisationer i Uppsala. Läs mer om vår lokala samverkan här

Är du i behov av hjälp?

Tillsammans med bland annat Svenska kyrkan erbjuder vi praktisk hjälp och samtal till dig som tillhör riskgrupp.

Vi erbjuder även samtalsstöd till dig som behöver någon att pratat med, eller dig som förlorat en anhörig. Här kan du läsa om den hjälp som finns att få.

Vill du hjälpa till?

I kristider behöver vi varandra. Om du som privatpersoner eller ni som företag eller förening vill göra en insats under coronakrisen i Uppsala, är ni varmt välkomna att kontakta oss. Läs mer och kontakta oss här.

Stötta vårt arbete

Hjälp oss att möjliggöra vårt arbete!
Genom att Swisha valfri gåva till: 123 511 29 58, eller via bankgiro: 5333-1146, så är du också med i vår hjälpinsats i Uppsala. Alla bidrag är mycket uppskattade, oavsett storlek.

Omställning i ordinarie verksamheter:

Behoven styr all verksamhet. Många av våra ordinarie verksamheter har därför tillfälligt pausas eller anpassats för att minska risken för smittspridning, och för att möta de behov som uppstått i samband med coronaviruset. Läs mer om tillfälliga verksamhetsförändringar här