Ingen ska lämnas ensam i kris eller katastrof.

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer. Vi fyller gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och den hjälp en drabbad människa behöver. I Uppsala såväl som i världen finns vi på plats för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och respekten för varje människas värde.

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbar just nu människor i Sverige och resten av världen. Uppsala rödakorskrets följer utvecklingen noggrant, och vi har sedan mitten av mars 2020 arbetat aktivt med att lägga om våra verksamheter för att kunna möta de behov av hjälp som uppstått och uppstår till följd av smittspridningen.

Samverkan mot Corona

Civilsamhället och Uppsala kommun samverkar för att minska risker för smittspridning, minska utsattheten för riskgrupper och minska oro orsakad av coronaviruset. Röda Korset samordnar frivilliginsatser som görs av olika organisationer i Uppsala. Läs mer om vår lokala samverkan här

Är du i behov av hjälp?
Vi samarbetar med bland annat Svenska kyrkan för att underlätta vardagen för dig som tillhör riskgrupp. Vi erbjuder praktisk hjälp och samtal, som är gratis och utförs av frivilliga från föreningslivet. Klicka här för att läsa mer om den hjälp vi erbjuder.

Vill du hjälpa till som frivillig?
I kristider behöver vi varandra! Om du vill hjälpa till som frivillig under coronakrisen, hittar du information om hur du gör här.

Är ni en förening som vill göra en insats?
Kanske gör din förening en insats i dagsläget eller funderar på att starta en? Eller vill ni helt enkelt samverka med andra aktörer i er stadsdel eller byggd? Vi samordnar insatser som görs av olika föreningar i Uppsala. Läs mer och kontakta oss här.

Är ni ett företag som vill göra en insats?
Är ni ett företag som gör eller vill göra en insats för att stödja föreningar I arbetet under coronakrisen? Eller vill ni samverka med andra aktörer i er stadsdel eller byggd? Välkomna att kontakta oss här.

Stötta vårt arbete

Hjälp oss att möjliggöra vårt arbete!
Genom att Swisha valfri gåva till: 123 511 29 58, eller via bankgiro: 5333-1146, så är du också med i vår hjälpinsats i Uppsala. Alla bidrag är mycket uppskattade, oavsett storlek.

Omställning i ordinarie verksamheter:

Behoven styr all verksamhet. Många av våra ordinarie verksamheter har därför tillfälligt pausas eller anpassats för att minska risken för smittspridning, och för att möta de behov som uppstått i samband med coronaviruset. Läs mer om tillfälliga verksamhetsförändringar här