Röda Korset arbetar världsomspännande med humanitärt hjälparbete. Vår vision är att ingen skall lämnas ensam i en kris eller katastrof. Vårt uppdrag är att ge hopp och rädda liv i Uppsala och i världen. Vår prioriterade målgrupp är de mest utsatta grupperna vid kris och katastrof. Som verktyg använder vi oss av det medmänskliga stödet som är grunden i vår verksamhet.

Arbetet baseras på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang. Uppsala Rödakorskrets har 2500 medlemmar och ca 640 frivilliga. Det finns många olika sätt att bidra! Besök vår sida stöd oss  och bli en av oss, läs om hur du skulle kunna hjälpa till att göra skillnad. 

Följ oss på facebook