Du är här: Start/Uppsala/Samverkan mot covid-19

Samverkan mot covid-19

Skicka till:

Röda Korset och Uppsala kommun samverkar för att minska risker för smittspridning, minska utsattheten för riskgrupper och minska oro orsakad av coronaviruset. Samarbetet grundar sig i viljan att ta ansvar för vår kommun och dess invånare med fokus på hanteringen av den smittspridning som nu sker i samhället. Röda Korset har uppdraget att mobilisera och samordna frivilliginsatser som görs av olika organisationer och föreningar i Uppsala. 

I vår lokala samverkan ingår bland annat:

 • Svenska Kyrkan Uppsala
 • RF SISU Uppland
 • Rädda Barnen
 • Uppsala Stadsmission
 • LÖK:en
 • SIU
 • Uppsala Lottakår
 • Livets ord
 • Hyresgästföreningen
 • Samariterhemmet
 • Uppsalahem

Bakgrunden till vår samverkan är den nationella överenskommelse som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) träffat med Sveriges fem största civilsamhällsorganisationer. Dessa organisationer är Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Sveriges Stadsmissioner, Rädda Barnen och Riksidrottsförbundet.