Du är här: Start/Uppsala/Vårt arbete under covid-19/Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp?

Skicka till:

Stöd till dig i riskgrupp

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att begränsa sina fysiska kontakter till endast de man bor med. För att underlätta vardagen för dig erbjuder vi praktisk hjälp och samtal, som är gratis och utförs av frivilliga. Här kan du läsa om den hjälp vi erbjuder.

Samtalsstöd

Känner du dig orolig eller ensam till följd av coronakrisen? Vi är är många som kan behöva
någon att prata med i dessa tider. Här finns information om var du kan vända dig.

Efterlevandestöd

Du som anhörig eller närstående till någon som är sjuk eller har avlidit kan få stöd och hjälp
både hos oss och Anhörigstöd i Uppsala kommun. Här finns information om Efterlevandestöd.