Du är här: Start/Uppsala/Samverkan mot covid-19/Information om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledningen till coronaviruset

Information om tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av coronaviruset

Skicka till:

Uppsala rödakorskrets följer noga händelseutvecklingen gällande coronaviruset. Vi följer myndigheternas rekommendationer. Det nya läget i Sverige innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smittan riskerar att överföras.

Det är ytterst viktigt att vi hjälper till med att hänvisa varandra, personer som kommer i kontakt med våra verksamheter men också allmänheten till att följa Folkhälsomyndighetens råd på www.folkhalsomyndigheten.se

Beroende på händelseutvecklingen kan en viss tillfällig omställning på våra verksamheter ske. Omställningen kan beröra hela eller delar av verksamheter/aktiviteter. Då vi följer myndigheternas råd kontinuerligt så kan omställningarna ske med kort varsel.

Frivilliga kommer att få meddelanden via mail, telefon om eventuella förändringarna i verksamheten. Samtliga medarbetare kan ta del av olika förändringar i Uppsalakretsens verksamheter här nedan, listan nedan kommer att uppdateras kontinuerligt: 

(2020-03-12 Rödakorsvärdar på akademiska) Vår närvaro på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset pausas tillfälligt från och med idag och i minst två veckor. Frivilliga som kan och vill fortsätta med uppdraget hänvisas till Ingång 70. 

(2020-03-12 Förstahjälpengrupper) Varvetmilen ställs in. 

(2020-03-12 Veckan mot rasism Humanitära värderingar)  Föreläsningen När rasismen normaliseras ställs in. Samtliga publika event på Upplandsmuseet ställs in tills vidare. 

(2020-03-12 Besök och Medföljning)
1. Besöksverksamheten på äldreboenden pausas helt från och med imorgon fredag och minst två veckor framåt. 
2. Medföljningar pausas från och med imorgon fredag och två veckor framåt. 
3. Besöksverksamheten i hemmet ersätts med telefonkontakt i två veckors period. 

(2020-03-12 Förstahjälpengrupper) Blodomloppet ställs in. 

(2020-03-12 Häktesverksamhet) Häktesbesöken pausas tillsvidare. 

(2020-03-13 Fixarverksamheten)  Verksamheten begränsas till endast akutaärenden som rör individernas säkerhet och trygghet i hemmet.  

(2020-03-13 Sociala verksamheter)  Gemensamma träffen den 19 mars ställs in. (berör frivilliga från Besök och medföljning, Anhörigstöd, kontaktringarna och fixarna)

(2020-03-13 Anhörigstöd och Efterlevandestöd)  Samtliga grupper pausas i två veckor. Individer med akutbehov av stöd erbjuds telefonstöd. 

(2020-03-13 Veckan mot rasism) Samtliga planerade föreläsningar på Valsätraskolan ställs in. 

(2020-03-13 Vuxna i skolan) Verksamheten pausas i två veckor. 

(2020-03-14 Verksamheten på utreseboendet i Åby) Verksamheten pausar i två veckor.

(2020-03-14 Efterforskning och familjeåterförening) De som har bokat tider får möjlighet till att boka om sina tider. 

(2020-03-14 Simundervisningen) Verksamheten är inställd tills vidare. 

(2020-03-15 Rödakorsvärdar på Akademiska)  Hela verksamheten i sin nuvarande form är pausad i två veckor. 

(2020-03-16 Temaveckan mot rasism) Utställningen "Jag kom ensam" på Second Hand ställs in tillsvidare (men visas fortfarande på Sensus i Uppsala). Föreläsningen "Rasismens normalisering" är sedan tidigare inställd. 

(2020-03-17 Second Hand) Butiken (inkl. café Henry) är stängd i två veckor. Samtliga hämtningar är inställda tills vidare. 

(2020-03-17 Träffpunkten) Verksamheten i sin nuvarande form är pausad i två veckor. Personal finns tillgänglig per telefon.

(2020-03-17 Blankett och rådgivning) Verksamheten i sin nuvarande form är pausad i två veckor från och med idag. 

(2020-03-17 Utbildningar) Kursen "Första hjälpen för alla" den 24:e mars, samt den 23:e april är inställd. Även kursen "Att mötas i vardag och kris" den 26:e mars, samt den 2:a april är inställd. 

(2020-03-30 Vuxna i skolan) Verksamheten pausas till sista april. 

(2020-03-31 Samtliga verksamheter) På grund av de rådande omständigheterna förlängs pausen av samtliga berörda verksamheter tillsvidare. En del av de ordinarie verksamheterna bedrivs fortfarande men via telefon och hemifrån. En del individer som vi besökte förut har vi behållit den sociala kontakten men inte den fysiska dvs att vi har ersatt besöket med ett telefonsamtal. Detta ska vi i mån av möjlighet fortsätta med.

(2020-04-24 Utbildningar) Föreläsningen "Röda Korset och folkrätten" den 12:e maj och kursen "Första hjälpen för alla" den 28:e maj är inställda.