Du är här: Start/Vallentuna/Styrelsen

Styrelsen i Vallentuna Rödakorskrets

Skicka till:

Ordförande:
Anne-Marie Krafft Karlsson 0732-414169 anne-marie.51230205@telia.com

Vice ordförande:
Phoebe Åstmark Elfving 0707-839090 gbphoebe@gmail.com

Sekreterare:
Eivor Åberg 0762-070992 sylviaberg@hotmail.se

Kassör, postmottagare:
Anita Björkvall Stribeck 0706-721891 anita.stribeck@live.se

Medlemsansvarig:
Phoebe Åstmark Elfving 0707- 839090 gbphoebe@gmail.com

Läxhjälp/studiestödjare
Yvonne Hallin 0703-165900 yvonnehallins@gmail.com

Flyktingsamordnare:

Information / hemsidan

Ledamöter:
Christina Hofving 

Revisorer:
Marianne Johansson 0706-929080 marianne@rerab.se
Suppleant:
Britt Nyberg-Stumm 0708 768205 


Valberedning
Helena Lewander 0703-880838
Barbro Hjelm 0703-795846

Kontaktperson för Secondhandbutiken
Barbro Hjelm 0703-795846