Du är här: Start/Vallentuna/Flyktingstöd

I Vallentuna hjälper vi våra ensamkommande flyktingbarn och andra

Skicka till:


Ett stort engagemang inom Röda Korset rör flyktingfrågor och mötet med människor som tvingas lämna sina hem av olika orsaker. Behovet av stöd är enormt och vi i Vallentuna Rödakorskrets får också vara med för att i någon mån lindra nöden. En liten del av världens flyktingar kommer till vårt land och av dessa kommer några till oss i Vallentuna. Vallentuna Rödakorskrets söker former för insatser som kan underlätta insteget i vårt samhälle, ge de nyanlända till vår kommun en känsla av att vara välkomna och delaktiga i samhället. När det gäller ensamkommande ungdomar bidrar frivilliga rödakorsmedlemmar med stöd i skola och studier. Vi har inte riktigt funnit formerna när det gäller vuxna men vi försöker vara delaktiga i de forum där behov och former för stöd lyfts fram. Idéer och utrymme finns för fler frivilliga att bli delaktiga i utformning och skapande av meningsfulla insatser. De nyanlända själva är den stora kunskapskällan när det gäller vilka insatser som bäst kan bidra till integration och här kan Röda Korset spela en viktig roll genom att lyssna och göra verklighet av goda idéer.