Zia Ali Bahran

Från oviss väntan till framtidstro

Zia Ali Bahran är en av omkring 30 flyktingar på Restad Gård som tagit ett stort steg mot integration i det svenska samhället tack vare Vänersborgskretsens "Resurs Byggare" - en utbildningssatsning för flyktingar med yrkeskompetens inom byggsektorn. Zia har tio års erfarenhet som målare - men trots bristen på byggjobbare i Sverige hade han tillbringat mer än två år i påtvingad sysslolöshet på Restad Gård innan Resurs Byggare drog igång i januari.

Läs mer om Resurs Byggare i vårt nyhetsbrev!

Stöd ensamkommande unga!

En grupp ideella organisationer försöker i samråd med Migrationsverket skapa en stödfunktion för ungdomar i åldrarna 17- 19 år på Restad gård. Det gäller i första hand de som förflyttats hit från andra kommuner. De har tappat sitt nätverk, sin skolgång, sina kompisar , sina gode män - det vill säga hela sin trygghet.

Vi har skapat en arbetsmodell för att underlätta för dig som vill delta i denna angelägna stödfunktion.
Du som är en handlingskraftig medmänniska är mycket välkommen! Läs mer om de ensamkommandes situation och om vårt arbete med stödpersoner här!

.................

Alla våra aktuella aktiviteter hittar du i vår kalender!

Nyheter

Visa fler nyheter