Du är här: Start/Vänersborg/Om oss

Välkommen till RK Vänersborg!

Vi är många, men det finns plats för fler.... Vi är många, men det finns plats för fler....
Skicka till:

Det finns tre Rödakorskretsar i Vänersborgs kommun:  Vänersborg, Brålanda och Vänersnäs

Vänersborgskretsen har omring 300 medlemmar. Kärnan i vår verksamhet är våra volontärer. Över 200 volontärer  bidrar med sin tid och sin medmänsklighet i Röda Korsets humanitära arbete. År 2018 arbetade vi tillsammans 40 000 timmar - helt oavlönat.

I Vänersborg finns just nu Sveriges största asylboende. Omkring 800 människor som flytt från krig, kaos och förföljelse har kommit till vår kommun. Vi möter dem som medmänniskor och försöker skapa trygghet. Vi hjälper till i kontakter med myndigheter, stöttar i olika vardagssituationer och gör vad vi kan för att underlätta deras integration i det svenska samhället.

Vi bedriver också besöksverksamhet, insamlingar och en omfattande utbildningsverksamhet med kurser och studiecirklar.

Navet i verksamheten är vår SecondHand-butik och MötesPlats på Sundgatan 14. Dit är du alltid välkommen för att ta en fika, möta människor eller få svar på dina frågor om vår verksamhet!

Du kan läsa mer om våra olika verksamheter här.