Du är här: Start/Vänersborg/Vänersnäskretsen

Vänersnäs

Skicka till:

Välkommen till Vänersnäskretsen! Kretsens största arrangemang är en årligen återkommande loppmarknad. Kretsen har dessutom satsat särskilt på Första hjälpen-utbildningar. Som ett led i detta arbete skänkte kretsen 2013 ett skolkit till Vänersnäs Montessoriskola.

Medverkande på bilden:
Främre raden: Agnes och Ellen Åqvist
Bakre raden: Gustav Johansson, Charlotte Stenberg-Magnusson (ordf.), August Andersson, Smilla Wulff, Martin Järpedal och Ludvig Dahl.

Kommentar från rektor Maria Jengard:
"Både lärare och elever på Vänersnäs Montessoriskola blev mycket glada för gåvan från Röda Korset och har redan haft stor nytta av dockan och övrigt material i flera hänseenden, bl.a. då vi arbetat med tema kroppen - kost och hälsa - på idrotten och då vi övat på hjärt- och lungräddning. Vår förhoppning är att mellanstadieeleverna även kommande år får gå Första hjälpen- utbildningen. Kursen vi fick av Röda Korset var jättebra. Tack!"