Du är här: Start/Vänersborg/Vänersnäskretsen/Om oss

Om oss

Skicka till:

Vänersnäs Röda Korskrets bildades år 1916. Under årens lopp har kretsen på olika sätt samlat in pengar för att stödja människor i behov av hjälp såväl i Sverige som utomlands. Insamlingen av pengar sker numera främst genom anordnande av en årligen återkommande loppmarknad.

Vänersnäskretsen har även medverkat till lokala insatser. År 1932 bekostade kretsen läkarundersökning av socknens skolbarn samt inköp av förbandsmaterial. Kretsen var även med och finansierade den gemensamma tvätt- och badstugan på Vänersnäs år 1951. Åren 1949-1954 bedrevs simskola på Vänersnäs, där kretsen samarbetade med socknarna i Vänersnäs, Flo och Sal samt Grästorps köping. Även sedan simskoleverksamheten övertagits av Västra Tunhems och Grästorps kommuner, bidrog kretsen med resebidrag så att så många som möjligt skulle få lära sig simma.

Under senare år har kretsen vid några tillfällen bekostat Första hjälpen-utbildningar för skolbarn på Vänersnäs skola och för vänersnäsbor. Kretsen har även under 2013 skänkt ett skol-kit för Första hjälpen-utbildning till skolan.