Du är här: Start/Vänersborg/Vad vi gör/Migration/integration/Röda Korsets traumateam

Röda Korsets Mobila Behandlingsteam för krigsskadade och torterade.

Skicka till:

På Restad gård i Vänersborg finns Röda Korsets Mobila Behandlingsteam för krigsskadade och torterade. Upptagningsområde är hela Fyrbodal. När behov av konsultation finns  gör teamet besök på till exempel flyktingboenden.
Teamet bedriver erbjuder behandling indivuellt och i grupp (gruppterapi och psykopedagogisk grupp).
Dessa grupper kan bedrivas såväl på Restad Gård som på andra asylboenden i Fyrstadsområdet.

Teamet består av leg. psykoterapeut och leg. fysioterapeut och är tillgängligt för asylsökande från 18 års ålder med psykisk ohälsa från krig ,tortyr och /eller flykt.

Man söker till teamet genom att besöka teamet och skriva en egenanmälan med grundläggande information om problemen, eller via remiss från exempelvis vårdcentral, sjukhus eller socialtjänst.

Kontakta traumateamet på rkc.skovde@redcross.se.

Adress till teamet är
Röda Korset Mobila Behandlingsteam för krigsskadade och torterade
Kungsladugårdsvägen 5, Hus 22
462 54 Vänersborg
Tel. 0500-446936, 0500-446932