Startsidesbild, genrebilder Röda Korsets verksamhet

Välkommen till Röda Korset i Varbergs kommun

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Verksamheter i Varbergs kommun

Second hand butiker, den största ligger inne i Varberg vid Bruket och så finns det en sommarbutik i Rolfstorp. Gemensamt är att vi alltid behöver frivilliga för bemanning och många trevliga gåvor för att vår försäljning ska kunna göra gott för insatser lokalt och internationellt. 

Flykting- och integrationsarbete för nyanlända i kommunen. Nya frivilliga är alltid välkomna att engagera sig i vårt arbete, se kontaktpersone runder "Om oss"

Verksamheter riktade mot äldre. På flera av orterna i kommuner bedriver det lokala rödakorset besöksverksamhet på äldreboenden. Fika, högläsning, underhållning, Är du intresserad av att hjälpa till kontakta personen för ditt område under "Om oss".

Insamlingsaktiviteter. I många butiker i Varbergs kommun finns våra bössor utplacerade och väntar på en slant till det insamlingsändamål som är aktuellt för stunden. Skänk gärna lite växelpengar nästa gång du ser en av våra bössor. Vid vissa specifika händelser och tidpunkter om året kan du se oss skramlandes bössor på stadens torg och gator. Basarer, lottförsäljning, tipspromenader är andra aktiviteter som görs runt om i kommunen för att få in pengar till våra verksamheter och arbetet ute i världen.  Vill du hjälpa oss lindra katastrofer och bli en insamlingsaktivist? Kontakta oss så berättar vi mer. 

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]