Du är här: Start/Varberg/Flyktingstöd

I Sverige

Skicka till:

Vi finns till hands för att stödja och hjälpa, helt enkelt vara medmänniskor i det nya landet.

Röda Korset verkar för en human och rättssäker flyktingpolitik och ökad förståelse för människor på flykt, såväl i Sverige som internationellt. Vi är engagerade i de flesta delar av flykting- och integrationspolitiken; rådgivning om asylprocessen, familjeåterförening, till träning i svenska språket och återvändande.

Röda Korset försvarar asylsökandes och flyktingars mänskliga rättigheter, särskilt rätten till asyl och rätten att leva med sin familj. Årligen hjälper vi ett par tusen människor att återförenas i Sverige.

För personer som är utsatta för krigs- och tortyrskador har vi behandlingscenter och för asylsökande och papperslösa har vi förmedling av vård.

Tillgång till grundläggande sjuk- och hälsovård är en av de mänskliga rättigheterna. I Sverige finns ändå utsatta människor och grupper som inte får full tillgång till detta; papperslösa och krigs- och tortyrskadade är exempel på människor för vilka Röda Korset har egna verksamheter för att möta dessa behov.

Rätt till skydd
Alla har rätt att söka skydd - asyl - i andra länder, och att få en rättsäker prövning av sina asylskäl. Människor som utsätts för förföljelse i hemlandet ska ha möjlighet att få asyl.

Röda Korset ger råd till flyktingar i hela Sverige. Vi kan efterforska försvunna anhöriga, förmedla rödakorsmeddelanden och hjälpa till att återförena familjer som har splittrats på grund av konflikter eller krig.

Vi bidrar också till att flyktingar och migranter får stöd i att hitta vägar in i det svenska samhället genom träning i svenska språket och mentorsprogram.