Du är här: Start/Västerås /Vårt arbete/Röda Korset Västerås

Röda Korset Västerås

Skicka till:

Vasagatan 26 B, 722 15 Västerås 

Verksamhetens grundläggande utgångspunkter:

Vision

Röda Korset Västerås vision är att vara en alltmer synlig kraft i arbetet för ett medmänskligt samhälle.

Uppdrag

Röda Korset Västerås uppdrag har sin grund i Svenska Röda Korsets stadgar och syftar till att genom lokalt arbete verka för att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Strategi

Röda Korset Västerås strategi är att, inom ramen för de fyra nationella målområdena och av Röda Korset Västerås prioriterade områden, verka för att uppfylla uppdraget.

Verksamhetsidé

Röda Korset Västerås verksamhetsidé är att verka för att förbättra situationen för utsatta människor. Detta sker utifrån ett demokratiskt synsätt baserat på internationella, nationella, stämmo- och styrelsebeslut och med inflytande och påverkan från frivilligledarna. 

Frivilligidé

Röda Korset Västerås frivilligidé är att, genom frivilligt arbete, skapa en verksamhet som präglas av entusiasm, inflytande och glädje, och arbeta för att verkställa Röda Korsets uppdrag där varje medarbetare upplever sin uppgift som tillfredsställande och meningsfull.