Du är här: Start/Västerås kommun/Vårt arbete/Engsökretsen

Engsökretsen

Skicka till:

Engsökretsen bildades vid tiden för andra världskriget.

Kretsen anordnar traditionell midsommarfest som inbringar betydande belopp som under det kommande året skänker till Röda Korsets olika hjälpverksamheter i utlandet, med prioritet för natur- och svältkatastrofer.

Vill du vara med i Engsökretsen eller önskar information kontakta:
telefon 0171 441 055, e-post bror.irgens@gmail.com

Välkommen!