Du är här: Start/Växjö/Om oss/Berg rödakorskrets

Berg rödakorskrets

Skicka till:

Bergs rödakorskrets bildades 1942 efter att i ett par år har samverkat med Ormesberga rödakorskrets.
Av protokollen från de första åren framgår det att det är krigshotet som styr kretsens verksamhet. Försvarsinriktad hjälpverksamhet med sjukvårdsprofil präglar Bergskretsen parallellt med social verksamhet i bygden. Det i dag traditionella luciafirandet ägde rum första gången den 4 december 1943 och har fortgått sedan dess.

Vi har för tillfället ett 80-tal medlemmar i bygden och styrelsen består av elva personer.

Vår verksamhet

Vår verksamhet kretsar mycket kring "Adventsfesten", som anordnas varje år. Då samlas vuxna och barn till en trivsam samvaro i Bergs bygdegård. Bygdens barn och ungdomar framträder i ett Luciatåg och därefter serveras kaffe och hembakat. Vi anordnar lotterier och auktionen som hålls på skänkta varor brukar inbringa en ganska stor summa pengar. Det anordnas också fiskdamm för de mindre barnen.

Vi delar även ut julblommor till äldre och ensamma personer i hemmen.

Senare år har Bergs rödakorskrets anordnat musik-café i bygdegården på våren. Det sker i samarbete med barnkören och kyrkokören i våra församlingar. Vi sjunger allsång och lyssnar på körmusik. Vi anordnar lotterier och vi serverar kaffe och hembakat, som styrelsens medlemmar ordnar.

Tidigare har kretsen sålt s.k. Röda Kors-lotter under Bergveckan i början av juli månad.

Styrelsen

Vice ordförande Inger Skogström

Kassör Vakant

Sekreterare Kristina Krantz  tfn: 0472-750 00

Övriga ledamöter

Barbro Johansson, Mimmi Pehrsson, Sara Ericson, Sara och Evert Karlsson, Ulla och Karl Heinz Weis

Länk till Berg hemsida: www.bergsocken.se