Du är här: Start/Växjö/Om oss/Söraby-Tolgs rödakorskrets

Söraby-Tolgs rödakorskrets

Skicka till:

Både Söraby och Tolgs rödakorskretsar bildades 1939, 2008 gick vi ihop och blev en krets - Söraby-Tolgs rödakorskrets.

Det här gör vi:

Vi ordnar Födelsedagsfest en gång i månaden på äldreboendet Sörgården i Rottne där också de som är med på Träffpunkt är bjudna med. På hösten ordnar vi Höstfest för boende på Sörgården och deltagare på Träffpunkt. Vid jul delar vi ut julblommor och bjuder på kaffe till de boende på Sörgården.

Vi är medhjälpare på Träffpunkt Backsippan för äldre i Rottne.

Vi har ett Jul-lotteri med bl.a vinster som sygruppen har gjort.

Vi är med i bössinsamlingen för Världens Barn och medverkar i konserten i Söraby kyrka för Världens Barn.

På julskyltningen medverkar vi med tombola.

Vi är med på Rottne-dagen varje år med ett lotteri samt försöker värva medlemmar.

Vi ordnar Första Hjälpen utbildning varje år för klass 6 i Söraby skola.

En gång varannan månad ansvarar vi för lördagsförsäljningen på Mötesplats Kupan i Växjö.

Ordförande i Söraby-Tolgkretsen är Lena Svensson, kontakta kretsen här!