Du är här: Start/Växjö/Röda Korset i Växjö/Social verksamhet

Social verksamhet

Café på Evelid i Växjö Café på Evelid i Växjö
Skicka till:

Ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i Sverige. Isolering är en kvävande upplevelse som skapar en känsla av meningslöshet. Ett avbrott i ensamheten kan vara brytpunkten för hur en människa uppfattar sin livssituation. Hos oss på Röda Korset i Växjö kommun kan du bli volontär för att bli just den brytpunkten!

Ensamma äldre

Äldres ensamhet, ofrivillig isolering och känsla av utanförskap är ett av de största sociala problemen i Sverige i dag och det växer hela tiden. Behovet av medmänskliga insatser utöver det som samhället kan erbjuda är stort. Här är Röda Korsets sociala verksamhet ett viktigt komplement. Röda Korset är starkt engagerade i äldrefrågorna i Växjö kommun.
Flera av rödakorskretsarna i Växjö kommun har en social verksamhet på den egna orten.

Bryt din egen isolering

Hos oss kan du få hjälp om du är äldre. Känner du dig ensam, men är inte äldre? Bli volontär och bryt din egen och andras isolering!

I menyn till höger kan du läsa om alla sociala verksamheter som vi har att erbjuda.

Kontaktuppgifter

Marie Liljegren

0470 21393

076 020 9004

vaxjo.besok@redcross.se