Du är här: Start/Växjö/Vårt arbete/Mentor till Mentor

Mentor till Mentor

Skicka till:

  Denna verksamhet startades för att underlätta för nyanlända personer eller familjer att integreras i svenska samhället genom att erbjuda dem svenskatalande mentorer eller mentorsfamiljer. Genom att umgås med svensktalande personer och vara med i deras vardag får de nyanlända en större förståelse för svenska traditioner och sociala oskrivna lagar.

Syftet med verksamheten är ett ömsesidigt utbyte mellan individer och/eller familjer där nyanlända får ökade möjligheter till etablering och delaktighet i samhället medan den svensktalande mentor eller mentorsfamiljen får nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer. Det är vår förhoppning att relationen utvecklas till ett ömsesidigt mentorskap - Mentor till mentor.

Bakgrund

För Växjö rödakorskrets är integration ett prioriterat område. 

Mångfald innebär en öppen och bejakande kultur inom alla områden och på alla nivåer i en organisation. Integration angår alla människor. Den handlar om mänskliga möten, där vi samspelar och låter oss påverkas av varandra. Integration handlar även om givande och mottagande av erfarenheter, med respekt för våra likheter och olikheter.

Målet med verksamheten är att det ska bli ett ömsesidigt mentorskap - både den svensktalande mentorn och den nyanlände personen lär sig av varandra. De lär sig om varandras kulturer, upptäcker likheterna och respekterar varandras olikheter.

Om mentorskapet

Röda Korset startade den här verksamheten för att främja de nyanländas bekantskap med svensk kultur och svensk vardag. När dessa personer anländer till Sverige vill de mycket gärna få kontakt med helt vanliga svenskar och deras vardag. Snart upptäcker de att det kalla och mörka landet har en egen skönhet och dess folk är vänliga bara man lär känna dem.

Vem kan bli mentor?

Mentorer är; familjer, med eller utan barn, ensamboende, vuxna eller ett kompisgäng som vill ta med en nyanländ person eller familj i sin vardag.

Vad gör en mentor?

Den svensktalande mentorn och den nyanlände bekantar sig med varandra och träffas på fritiden som passar för dem båda. Mentorerna bestämmer själva hur mycket tid de orkar, kan eller vill avsätta för sitt uppdrag. Men man ska träffas minst två gånger i månaden. Vad som gör tillsammans baserar sig på gemensamma intressen.

Vad förväntas av en mentor?

Vi förväntar oss att våra mentorer visar intresse för andra kulturer, har förståelse för att allas värde och accepterar varandras olikheter. I utbyte kommer den svensktalande att få möjligheten att lära sig om en annan kultur och hur andra människors kan se ut. Som mentor är det viktigt att du delar Röda Korsets värderingar.

Vad ska vi göra tillsammans?

Många gånger saknar våra nyanlända kontakt med vanliga svenskar och med vanligt svenskt vardagsliv. Er roll som mentor är att fungera som stödperson för nyanlända och ge en inblick i den svenska vardagen och på så sätt öka förståelsen för den svenska kulturen.

Här följer några förslag på aktiviteter man kan göra tillsammans:

  • Laga mat eller baka
  • Vara ute i naturen
  • Umgås i hemmet
  • Vinter- och sommarsporter
  • Besöka vänner, bekanta och släktingar
  • Kulturevenemang
  • Gå på stan
  • Ta en fika
  • Fira svenska högtider tillsammans
  • Besöka bibliotek, museum etc.

Hur blir man mentor/mentorsfamilj?

När du eller din familj vill bli mentorer kontaktar ni Växjö rödakorskrets, ni  bjuds in till en introduktionsträff och därefter matchar verksamhetssamordnaren er med en nyanländ. Röda Korset hjälper med att ordna första träffen. På träffen får den nyanlände och mentorn tillfälle att utbyta kontaktuppgifter och eventuellt komma överens om nästa träff och planera fritt vad ni vill göra tillsammans.

Vad erbjuder mentorsverksamheten sina volontärer?

Våra mentorer får möjlighet att gå kostnadsfria utbildningar i Rödakorskunskap, Medmänskligt bemötande och Första hjälpen. Det finns även möjlighet till fortbildning, då det erbjuds ämnesspecifika föreläsningar ett par gånger om året.

Mentorerna kommer även att kunna träffa och utbyta erfarenheter med andra volontärer på gemensamma nätverksträffar.

Självklart finns även verksamhetssamordnaren med under hela mentorskapet som handledare och som ett medmänskligt stöd.

Som volontär har du även rätt till en viss ekonomisk ersättning för dina utlägg i samband med uppdraget, dock ska dessa godkännas i förväg av verksamhetssamordnaren.

Om du vill bli mentor eller vill veta mer om mentorsverksamheten kan du kontakta Kriztin Solberg, tfn: 073-532 31 58 eller via e-post här!