Du är här: Start/Växjö/Röda Korset i Växjö/Växjös rödakorskretsar/Växjö rödakorskrets

Växjö rödakorskrets

Skicka till:

Växjö rödakorskrets har många olika verksamheter som hälper till i vårt lokalsamhälle. Vi har två större verksamhetsområden: Integrationsverksamhet och Social verkksamhet. Integrationsverksamheten jobbar integrationsfrämjande med en mängd olika verksamheter, till exempel Läxhjälp, Cykelkurs och Mentor till Mentor. Vår Sociala verksamhet jobbar med att lindra ofrivillig ensamhet. Många av dessa verksamheter riktar sig mot ensamma äldre. I den Sociala verksamheten ingår till exempel Häktesbesök och Rödakorsvärdar.

I varje ideell förening som baseras på frivillighet behövs det eldsjälar. Ibland kan de räcka med ett fåtal personer för att engagera flertalet. I Växjö rödakorskrets är vi stolta över vårt stora frivilligantal, närmare 250 stycken, och vi hoppas på att ännu fler vill engagera sig i någon av våra verksamheter. Växjö rödakorskrets verksamheter finansieras med bidrag från Växjö kommun, Dacke rödakorskrets, lokala rödakorskretsar, fonder och stiftelser.

Här kan du läsa Årsrapporten 2018, samt verksamhetsplan 2019!

Vill du veta mer om vårt arbete, kan du kontakta oss via e-post här!

Vi finns på:

Arabygatan 31, 352 46 Växjö
Tfn: 0470-150 04

Växjökretsens styrelse

Ordförande Stefan Bergström
Vice ordförande Evert Johansson
Kassör Carl-Axel Rudhe
Styrelseledamöter: Iman Hussein, Gunilla Bjurgert, Marianne Paine, Torsten Grundström, Ahmed Khader

Här kan du läsa vår mångfaldspolicy och vår drog- och alkoholpolicy.