Startsidesbild, genrebilder Röda Korsets verksamhet

Välkommen till Röda Korset i Vingåker

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss:

Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer, kontakta:

Ordförande, insamlingar: Agneta Kullberg / 070-3251787 / agneta.kullberg@gmail.com

Vice ordförande: Bengt Zander

Andre vice ordförande: Anita Kihlgren

Sekreterare, Väntjänst, Humlegården: Mariann Bäck

Kassör, insamlingar: Anne Högbom

Rådgivare i asylfrågor: Bengt Zander, Margareta Wanselius

Medlemsansvarig, Väntjänst, Humlegården: Birgitta Magnusson

Samverkansråd: Agneta Kullberg

Mötesplatsen: Agneta Kullberg, Madeleine Zander Sandell, Caroline Wulff, Anita Kihlgren, Gunilla Hellgren

Lotterier/loppis: Anita Kihlgren, Birgitta Magnusson, Madeleine Zander Sandell, Mait Källerfors

It-ansvarig: Caroline Wulff

Verksamheter

På Mötesplatsen, Köpmangatan 7 i Vingåker

Språkcafé, tisdagar kl 10-14

Svensk grammatik, onsdagar kl 13-15

För äldre

Besöksgrupper på Humlegården

Söndagscafé på Humlegården fyra gånger varje år

Övrigt

Lotterier och loppis vid marknader

Bössinsamlingar

Verksamhetsberättelsen för 2017 hittar du genom att klicka här.

 
[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]