Du är här: Start/Ystad/Om oss

Lite historia

Skicka till:

Ystads Rödakorskrets ur ett historiskt perspektiv

1906 - Röda Korsets Kvinnoförening bildas. Man har 111 medlemmar och årsavgiften är 1 kr.

1914 - På grund av krigshotet börjar man inspirerad av Centralstyrelsen att tillverka utrustning för Landsstormen. Man startade en intensiv sömnadsverksamhet. Syddemaggördlar, skjortor, handdukar, lakan, örngott och stickade strumpor.

1915 - Omorganisation. Föreningen blir "Svenska Röda Korset". Stor sömnads-
verksamhet men också många sjukvårdskurser genomförs. Man upprättar beredskaps-
sjukhus på olika platser i Skåne och stora förråd läggs upp i Ystad.

1919 – Efter krigsslutet lägger man om sömnadsverksamheten. Man syr spädbarnskläder
och kläder till stadens skolbarn. Samlar in mat och kläder som skickas till Norrland. Lämnar 300 par skor till lagning hos stadens arbetslösa skomakare.

1926 – Kretsen startar en lånedepå för sjukvårdsutrustning – dagens hjälpmedelscentral.

30-talet – På grund av världsläget intensifieras kursverksamheten i sjukvård och gasskydd.

40-talet – Under krigsåren var kretsen aktivare än någonsin med 900 medlemmar. Utöver gängse verksamhet medverkade kretsen vid mottagning av danska flyktingar och krigsfångeutväxling. Några medlemmar var också med i de "Vita bussarna".

1944 – Röda Korset i Ystad består nu av krets, kår och Ungdomens Röda Kors, URK.

1949 – Arbetarnas samaritförening bildas och införlivas i Röda Korset 1951 då man bildar en samarbetskommitté med krets, kår och URK.

50-talet – Högläsning på länssjukhemmet en gång i veckan. Fotvård och terapiverksamhet på Klostergården.

1973 – Kontakt- och Besöksverksamhet startar.

1975 – Besöksverksamhet på fångvårdsanstalten startar. Högläsning och fotvård upphör.

1985 – Genom en donation får kretsen möjlighet att skaffa en egen lokal på Bellevuevägen.

2002 – Anhörigstöd, samtalsgrupper för anhörigvårdare i samverkan med Ystads Kommun.

2004 – Besöksverksamheten på fångvårdsanstalten återupptas efter några års uppehåll.

2005 – Mötesplats Kupan öppnas den 20 augusti.

 

 

 

 

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]