Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Karlskoga

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Karlskogakretsen har en secondhandbutik på Katrinedalsgatan 9, där man arbetar bland annat med försäljning av egentillverkade och skänkta alster.

Vi har också insamlingar, lotterier, anhörigstöd och besök på äldreboenden.  Arbetet bedrivs av ett 30-tal volontärer.
Läs mer...

Kretsstyrelsen och volontärerna har tillgång till ett intranät med styrelseprotokoll, kalendarium, kontaktlista mm. 
Inloggning

Vill du veta mer, "surfa" vidare här på hemsidan eller kontakta:

rödakorskretsen tel 076-8727000 månd 13.00 - 15.30  onsd 14.00 - 18.00  och lörd 10.00 - 14.00

eller mail  [email protected]

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]