Startsidesbild, genrebilder Röda Korset

Välkommen till Röda Korset i Karlskoga

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Röda Korset i Karlskoga har en Second Hand-butik på Katrinedalsgatan 9, där man arbetar bland annat med försäljning av egentillverkade och skänkta alster.

Karlskogakretsen har också insamlingar, lotterier och besök på äldreboenden.  Arbetet bedrivs av ett 30-tal volontärer.
Läs mer...

Kretsstyrelsen och volontärerna har tillgång till ett intranät med styrelseprotokoll, kalendarium, kontaktlista mm. 
Inloggning

Vill du veta mer, "surfa" vidare här på hemsidan eller kontakta:

rödakorskretsen tel 076-8727000 månd 13.00 - 15.30  onsd och fred 14.00 - 18.00  och lörd 10.00 - 14.00

eller mail  kretsen@rodakorsetkarlskoga.se

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]